Bugün, 11 Aralık 2023 Pazartesi
 • BIST 100

  7913,76%-0,82
 • DOLAR

  28,98% -0,05
 • EURO

  31,24% 0,04
 • GRAM ALTIN

  1859,54% -0,38
 • Ç. ALTIN

  3058,62% -0,38

nam-ı diğer adı kültürün başkenti

nam-ı diğer adı kültürün başkenti

ERZURUM 28.09.2023 12:57:51 0
nam-ı diğer adı kültürün başkenti
nam-ı diğer adı kültürün başkenti/ Şenkaya/Vedat Kan tarihçe tarih kaynağından bal olarak akan bir kültür çeşmesi Şenkaya, Erzurum’un 185 km kuzeydoğusunda yer alır. Konum itibariyle geçmişten günümüze önemli bir yerleşim yeri olma özelliği göstermiştir. Dağların arasından geçen dar vadiler yörenin ulaşımında ve tarihinin şekillenmesinde önemli roller üstlenmiştir. M. Ö. II. Binden başlayarak sırasıyla Erken Hurri Kültürü, Azzi- Hayaşa, Diauehi, Kimmer, İskit ve Urartu egemenliğinde kalan bölge, daha sonra Roma, Bizans ve Türk hâkimiyetine girmiştir. İlk dönemlerde Urartular’ın etki sahası içerisinde kalan ilçemiz daha sonraları Sakalar’ın bir kolu olan Taolar’ın yurdu olmuş. Daha sonraki dönemlerde sırasıyla Kimmerler, Medler, Selefküsler, Arsaklı hakimiyeti altında kalacak ve Dayk Eyaleti sınırları içerisinde yer alacaktır. Roma, Sasani, Gürcü-Bizans çatışmalarında ise sık sık el değiştiren yerleşim alanlarında biri olmuştur. Şenkaya ve çevresi Hz Osman döneminde Habib Bin Mesleme komutasında ki İslam ordularının Erzurum’a ulaşmasıyla İslam devleti ile tanışır. 1015 li yıllardan sonra 1071 e kadar doğudan gelen Türk akınlarına sahne olan Doğu Anadolu ve Erzurum gibi ilçemiz ve çevresi de bu hareketlilikten etkilenecektir. Selçuklu hâkimiyetine girecek olan Şenkaya zamanla Saltuklular, Erzurum Selçukluları, kısa bir süre İlhanlılar, Timur, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleri, Şah İsmail ve Kıpçaklı Atabekler idaresi altında kalmıştır. Şenkaya’nın Osmanlı hâkimiyetine geçişi, günümüzde hemen her kaynakta yazıldığı ve birbirinin tekrarı bir yanlış şeklinde devam eden bilgilerde yer aldığı gibi Yavuz Sultan Selim döneminde değil, 1536-37 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman döneminde olacaktır. Bu tarihten sonra Bardız merkez olmak üzere bir sancak ihtiva edilecek ve Erzurum Beylerbeyliği’ne bağlanacaktır. Osmanlı Devleti döneminde tarihi süreçte farklı sancak ve eyaletler içerisinde yer alacak hatta bir ara İran ile yapılan bir sınır tahsisinde önemli bir kısmı İran hududunda kalacak olan Şenkaya, halk arsında 93 Harbi olarak da bilinen 1877-78 Osmanlı Rus Harbi sonrasında Evliye-i Selase içerisine alınarak savaş tazminatı olarak Ruslara bırakılacaktır. Her biri birbirinden zor geçen ve Rusların Oblast dedikleri idare içerisinde yaşanan esaret dolu kırk yıl boyunca çok sayıda insan bölgeden Anadolu içlerine göç edecektir.   1800 lü yılların sonuna doğru sömürgeci batı tezgâhında hazırlanan ve servise sunulan azınlık hareketleri ve isyanları Osmanlı İmparatorluğu’nda etkisini gösterecek ve bu hareketliliklerden Şenkaya ve çevresi de nasibini alacaktır. Osmanlı Devleti’nin kaçınılmaz bir son olarak girdiği I. Dünya Savaşı içerisinde açılan Kafkas Cephesi ve Sarıkamış Harekâtı esnasında Şenkaya ve köyleri, askeri harekât ve savaş alanı olacak, tarihin ender gördüğü bir drama bizzat şahitlik edecek, bu savaşta kaybettiğimiz binlerce vatan evladının da ebedi istirahatgahı olacaktır. Yaşanan Sarıkamış felaketi ve ardından gelen Rus işgali ve ilerleyişinden sonra Şenkaya ve köyleri batı devletleri ve Rusya’nın ayaklandırdığı ermeni çetelerinin gerçekleştirdiği katliamlara sahne olacaktır. Genç-yaşlı, kadın -erkek, çoluk- çocuk çok sayıda vatandaşını şehit verecektir. Nüsünk, Göreşken, Zakim, Çermik, Bardız, Nazırvans, Ersinek, Penek, Gosor, Zadgerek, Mışıh, Eznos, Pertuvan, iğdeli, Zuvart, Barik, Eğitkom, Vağaver, Vartanut, Kürkçü, Posik, Kerkilik, Hekesor, Balkaya… vs diğer köylerimizde çok sayıda insan ya Ermeniler tarafında katledilecek ya da Ruslar tarafından sürgüne gönderilmiştir. Bölgede yaşananlar, yöre halkını bağımsızlık yolunda teşkilatlanmalara sevk edecektir. 1917 yılının sonuna doğru Bakü İslam Cemiyeti Hayriyesi’ nin bir şubesi olarak Oltu İslam Komitesi kurulacaktır. Kurucuları içerisinde Başta Hüseyin KÖYCÜ olmak üzere Molla Bilal’ inde bulunduğu cemiyet bölgede önemli çalışmalar yürütecektir. Hüseyin Köycü ve Molla Bilal’ in liderliğini yürüttükleri ve içerisinde bir kısmının ismini bildiğimiz Şenkaya, Bardız, Zakim, Ersinek… vs diğer bir çok köyden ileri gelenlerin oluşturduğu milis kuvvetleri ile bölge halkının ermeni katliamlarına karşı korunması adına olağanüstü gayret gösterilmiş katliam ve faciaların daha büyük olması engellenmiştir.   İlk belediye başkanı Hüseyin Köycü' nün katkıları ile 1946 yılında ilçe olmuş ve adı Şenkaya olarak değiştirilmiştir. 1946 yılında Şenkaya ilçesi kurulunca, Örtülü köyünün de adı değiştirilip Şenkaya adıyla bu ilçenin merkezi haline getirdi. 1950 genel nüfus sayımında Şenkaya ilçesi, merkez nahiye, Bardız nahiyesi ve Kosor nahiyesi olmak üzere üç nahiyeden oluşuyordu. Hüseyin Köycü; Şenkaya’nın kurucu önderlerinden ve bugünkü seviyesinin ilk tohumu atan kahramanın ta kendisidir. coğrafya Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kesiştiği noktadadır. Erzurum il merkezinin 185 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Kuzeyinde Göle, doğusunda Sarıkamış, batısında Oltu ve kuzey batısında Olur ilçeleriyle komşudur. İlçenin belli başlı yükseklikleri; doğusunda Allahuekber Dağları, batısında Kırdağ, güneyinde Çember dağları ve kuzeyinde Ziyaret dağları bulunmaktadır. İlçe merkezi Soğanlı Dağları ve Allahuekber Dağları'nın eteklerinde yer alır. Ormanlık araziler ilçenin kuzey-kuzeydoğu bölümünde daha yoğun olarak görülmektedir. İlçe, oldukça geniş mera ve çayırlık alanlara sahiptir.   ekonomi Erzurum ilinin diğer ilçelerinde olduğu gibi tarım ve hayvancılık ağırlıklı olarak ilçe ekonomisini ayakta tutmaya çalışan Şenkaya’da organik arıcılık ta yapılmaktadır. Ormanları, çayır ve meraları yanı sıra vadileri meşhur olan Şenkaya, Mert, yardımsever, vatansever, kültürlü, sosyo ekonomi bağlamında kendi kendine yeten bir ilçemiz olup, gelecek yıllarda daha iyi ve kalkınmış, refah seviyesi şimdiki durumundan çok daha iyi yelerde olacağı düşünülmektedir. Ancak; Türkiye sıralamasında ekonomik ve kalkınma oranına bakıldığı zaman eğitim dalında olan başarısını, ekonomi alanında sürdürdüğü söylenemez. Türkiye’mizde bulunan ilçeler sıralamasında son yapılan çalışmalarda 940 ıncı sıralarda olan Şenkaya ilçemiz 6. Kademe gelişim grubunda olup, Erzurum il sıralamasında da 15. Sıralarda bulunmaktadır. eğitim Şenkaya İlçemizde ana tema olarak ele aldığımız aile, bu kültür ağının gelişmesinde etkin rol oynayan en büyük temel taşı olarak görülmüştür. Şu ana kadar üniversite düzeyinde “eğitim ve okuma-yazma oranı” araştırma konusu edilen ilk ilçemiz olan Şenkaya’nın bu eğitim başarısı elbette ki takdire şayandır.  Şenkaya’da her aile kendi çocuklarının daha ileri düzeyde eğitim alabilmesi açısından yapılması gerekenden daha fazlasını yaparak, haklı bir şekilde Türkiye’de bu oranlarda tek ilçe olma özelliğine sahiptir. Belediye Başkanı/Yavuz Bedir 01 Ocak 1978 tarihinde Erzurum Şenkaya Sarıkayalar Köyünde doğdu. İlk okul Ortaokul ve Lise öğrenimini Şenkaya Akşar Mahallesinde tamamladı. Askerlik görevini yerine getirdikten sonra Şenkaya İlçesi Akşar Mahallesinde esnaflığa başladı. Siyaset hayatı boyunca tabandan üste doğru yükseliş gösterdi. Gençlik yıllarından itibaren aktif olarak siyasetin içerisinde bulunarak, sırası ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, AK Parti İlçe Başkanlığı gibi görevlerini yıllarca üstlendi. 1 Dönem Belediye Başkan Yardımcılığı yaptıktan sonra 2019 seçimleri ile birlikte belediye başkanı oldu. Lisans Halk İlişkiler mezunudur. Başkanın Mesajı: “Belediyecilik gönül, aşk işidir. Belediyecilik, dertli insanların işidir.” İlçemiz Erzurum un en kuzeyinde, Ardahan ve Kars sınırında Erzurum a 180 km mesafede 18.000 küsurlarda nüfusa sahip bir Anadolu ilçesidir. Bulunduğumuz bu ilçede bizler göreve geldiğimiz günden itibaren her zaman belirtmiş olduğumuz anlayışla hep bu duygu düşüncelerle işimizin başında olmuşuzdur. Bir işe başlarken bile gönülden, hep ilk günkü hevesimiz ile vatandaşımıza hizmet etmişizdir. Yapmamız gereken asli görevlerimizi ihmal etmeden ama sadece geleneksel belediyecilik hizmetleri içerisinde kalmadan olabildiğince toplumumuzun yaşlısı – genci, erkeği – bayanı hemen hemen her kesimine hizmet etmeye gayret ettik. 2019 dan 2023 yılına gelinen süreçte gerçekleştirdiğimiz yatırımların tamamını saymaya kalksak zaman yetmez. Şu an bile halihazırda 22 mahallemizde yapım, onarım ve inşaat gibi aktif olarak çalışmalar yapmaktayız. Mahallelerimizde su kanalizasyon yol gibi asli işlerimizin yanında yaptığımız bir çok projelerimiz ile vatandaşlarımıza hizmet etmekteyiz. Küçük bir icraatımızı örnek vermek gerekirse “mahalle ekmek fırınları” yapmaktayız. Bir belediyenin asli görevi elbet ki ekmek fırını yapmak değildir ama orda yaşayan ablalarımızın, teyzelerimizin daha hijyenik, daha derli toplu temiz bir yerde ekmek pişirmeleri, onların hayatını böyle küçük dokunuşlarla iyileştirmemiz işte bizim asli görevimizdir. Bu sadece devede kulak diyebileceğimiz bir örnek. Bunun gibi daha nice projelerimiz ile ilçemize hizmet veriyoruz. İlçemiz için en iyisini yapma derdi bizlerde olduktan sonra vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. DEVLET YATIRIMLARI TOKİ Konutları, Şenkaya Merkez Doğalgaz Çalışması, Adliye Sarayı, Hükümet Konağı ve Belediye Binası, Süheyla ve Sıtkı ALP Öğretmen Evi, Gençlik Merkezi, Hüseyin Köycü Semt Kütüphanesinin Tamamlanması ve Hizmete Açılması, Sentetik Saha Kapalı Tribünü ve Eksik Donatıların Yapımı, BELEDİYEMİZ VE DİĞER KURUMLARIMIZIN KATKILARI İLE İLÇEMİZE YAPILAN YATIRIMLAR   Kültür Merkezi Tamamlanması ve Hizmete Açılması, Mehmet Sekmen Çay Bahçesi ve Ajım Kafe, Hayvan Pazarı, Bal Ormanı, Şırankes Mesire Alanı Yeniden Düzenleme Çalışmaları,  Şırankes Kafe, Kadın Dinlenme Evi, Şenkaya Merkez Taziye Evi, Hizmetleri Binası, Kum Ocağı ve Kilit Parke Taşı Üretim Tesisi, Süt Toplama Projesi, İlçe Girişi Yol Genişletme-Yürüyüş Yolu ve Peyzaj Çalışmaları, Sportif Faaliyetlerimiz, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerimiz, Cenaze ve Defin İşlemleri, Ücretsiz Ulaşım, Beyaz Masa Birimi,  Kamulaştırma ve Arsa Takas İşlemlerimiz, Ahşap ve Marangoz Atölyesi, Demir Doğrama ve İşleme Atölyesi, Yapım Onarım ve İnşaat Ekibi, Mahalle Konağı Yapım ve Onarımı, Köy Ekmek Fırını Yapımı, Morg- İmam Evi ve Cami Yapım ve Onarımı, İstinat Çevre Duvarı Yapımı, Mezarlık- Camii Çevre Duvarı Yapımı ve Peyzaj Çalışması, Mahalle Sokaklarında Kilit Parke Taşı Yapım İşi, Park, Bahçe ve Sosyal Alan Yapım ve Onarımı, Kamelya Yapımı, Betonarme veya Plastik Boru Tarımsal Sulama Kanalı Yapımı, Tadilatı ve Onarımı, Çoban Evi ve Hayvan Barınağı Yapım Onarım ve Malzeme Desteği, Göletlerin Balıklandırma Çalışmaları, Tarımsal ve Hayvansal Sulama Kanalları Çalışmaları,  Arazi ve Mera Yolu Bakım-Onarım İşleri, Hayvan Gölgeliği, Sathi Kaplama Asfalt Yol Çalışması, Sıcak Asfalt Çalışması, ikinci Kat Asfalt Çalışması, İçme Suyu Terfi Çalışması, İçme Su Deposu Yapımı, Kanalizasyon Çalışması, Fosseptik Çukuru Hayvan Sulama Hattı Yapımı, Ek Su Hattı Yapımı, 15.250 Metrede Beşpınarlar - Yürekli Mahalleleri Arası İçme Suyu İsale Hattı Yapımı,Yol Stabilize Çalışmaları, İçme Suyu Çeşme Yapımı, Belediyemize Kazandırdığımız Hizmet Araçlarımız, 2023 YILI İNŞAAT DÖNEMİNDE İLÇEMİZDE YAPIMI TAMAMLANMIŞ BELEDİYE ÇALIŞMALARIMIZ Paşalı Mahallesi Mezarlık Çevre Duvarı Yapımı Cenaze Hizmetleri Binası, Şenkaya Merkez Mahalle Araları Yol ve Kaldırım Tamiratı, Söğütler Mahallesi Mezarlık Çevre Duvarı Yapım İşi,  Akşar Mahallesi Yöresel Ürünler Pazar Yeri İnşaatı, Akşar Mahallesi Park İnşaatı, Turnalı Mahallesi Köy Ekmek Fırını Yapım İşi, Şırankes Mesire Alanı Mescit Yapım İşi, Şırankes Mesire Alanı Kafe ve Çay Ocağı İnşaatı, Şırankes Mesire Alanı Yol ve Dış Çevre Düzenlemesi, Şenpınar Mahallesi Mahalle Konağı ve İmam Evi İnşaatı, Gözalan Mahallesi Cami İnşaatı, Ormanlı Mahallesi Taziye Evi İnşaatı, Paşalı Mahallesi Köy Ekmek Fırını İnşaatı,  İçmesu Mahallesi İmam Evi Tadilatı,  Pager Mezrası Mescit İnşaat, Dolunay ve Doğanköy Mahalleleri Kilit Parke Taşı Yapım İşi, Şenkaya Merkez Ana Cadde ve Sokak Araları Asfalt Yenileme, Şenkaya Merkez Yaylası Elektrik Hattı Yapım İşi, Şenkayam Süt Ürünleri Limited Şirketinin Faaliyetlerine Başlaması,  

Kayseri Kocasinan kendine yetiyor

Adıyaman’da feci kaza: 3 ölü

Çin, Uygur gazetecilerin ailelerini tehdit ediyor!

Çin'in kayıp Dışişleri Bakanı öldü mü?

Camilerde komünist propagandası yapılıyor

Rapor: Avrupalı markalar Uygur köle işçi çalıştırıyor

Malezyalı Bakanlara Uygur Dosyası arzedildi

Uşak’taki Panele Yoğun İlgi Vardı

Kayseri'de Erkilet Bulvarı'na yeni çehre

Yaşadığı ‘İhanet’i şarkısında anlattı 

Kayseri Büyükşehir personeline etik değerler eğitimi

“KAFE AÇACAĞINIZA MİLLETİN SESİNİ DUYUN”

Kayseri Büyükşehir 60 yıllık rüyayı gerçekleştiriyor

Sakarya'da yarışlar nefes kesti

Büyükşehirin ulaşım seferberliği sürüyor

Bakan Özhaseki'den 'yerinde dönüşüm' paylaşımı

Büyükşehirde tamamlanan cemevinin açılışı yapıldı

ABD'ye artan göç piyasaları olumsuz etkiliyor

Binlerce ton pancar tarlada kaldı!

Numan Kurtulmuş'tan 10 Aralık mesajı

İzmir EXPO 2026’ya hazırlanıyor

Malatya'da öğrenciler satrançta akıl teri döktü

Hasankeyf’te 'başarıda arkadaş seçimi' konferansı

İzmir'in sanat kalbi 15 yaşında

Mersinliler maratona hazır

Yolcu otobüsü gelin arabası oldu

Gençler için gönüllülük söyleşisi

PALANDÖKEN BELEDİYE SPOR YİNE SON DAKİKADA YIKILDI

Kimlik avı saldırılarında tehlike büyüyor

Tortum’u çağ atlatmaya hazırız

Yükleniyor

PALANDÖKEN BELEDİYE SPOR YİNE SON DAKİKADA YIKILDI

Tortum’u çağ atlatmaya hazırız

DADAŞLAR DEPLASMANDA KAYIPLARDA

KARASU POMEM ADAYLARININ SESİ OLDU

ERZURUM U-18 YAŞ GRUBUNDA FİNALİN ADI BELLİ OLDU

GENÇ DADAŞLARA RAKİP DAYANMIYOR

ERZURUM AMATÖR KÜMENİN YÜKSELEN DEĞERİ ILICA İDMANOCAĞI SPOR

 Yedisinde Ne İse Yetmişinde De Odur

Gazetecilik eğitimi, sorunları ve akademi-sektör ilişkilerinin durumu

Düşman “ÇAT” latacağız!

Hasankeyf’te 'başarıda arkadaş seçimi' konferansı

Annelere çocuk istismarı eğitimi

İZMEK kadınlara yönelik okuma yazma kursu

MEB'den "Alan değişikliği" açıklaması

Eğitim harcamaları 2022 yılında 587 milyar TL oldu

Gri Koç'tan öğrencilere YKS kazanma formülü

Çocuklar zararlı içeriklerden "Çocuk Dostu Uygulamalar" ile korunuyor

MEB, "sınıf annesi" uygulamasını kaldırdı

Marmara’daki öğretmenler ‘Matematik Çalıştayı’nda buluştu

Ve zil çaldı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Fenerbahçe 15 13 1 1 29 40
2.Galatasaray 15 13 1 1 22 40
3.Kayserispor 15 8 2 5 7 29
4.Trabzonspor 15 8 5 2 8 26
5.Beşiktaş 15 8 5 2 3 26
6.Adana Demirspor 15 6 4 5 8 23
7.Antalyaspor 15 6 4 5 5 23
8.Kasımpaşa 15 6 6 3 -4 21
9.Rizespor 14 6 5 3 -5 21
10.Hatayspor 15 4 5 6 2 18
11.Fatih Karagümrük 15 4 6 5 4 17
12.Ankaragücü 14 4 5 5 0 17
13.İstanbul Başakşehir 15 4 8 3 -5 15
14.Sivasspor 14 3 5 6 -7 15
15.Gazişehir Gaziantep 15 5 10 0 -10 15
16.Konyaspor 14 3 6 5 -5 14
17.Samsunspor 15 4 9 2 -8 14
18.Alanyaspor 15 3 7 5 -11 14
19.Pendikspor 15 3 8 4 -17 13
20.İstanbulspor 15 2 11 2 -16 8

YAZARLAR